-

Kontaktpersoner

Prosjektleder 

Tonje Berger Ausland (enhetsleder samfunnsenheten, folkehelsekoordinator, barnehagemyndighet)
Telefonnr.: 415 27 851
e-post: tonje.berger.ausland@gjerstad.kommune.no

Felles telefonnr. helsestasjons – og skolehelsetjeneste: 948 31 449

Ellen Jakobsen Grunnsvoll (fagansvarlig helsesykepleier)
Telefonnr.: 474 50 026
e-post: ellen.jakobsen.grunnsvoll@gjerstad.kommune.no

Malin Sannæs Ommundsen (helsesykepleier)
Telefonnr.: 959 78 505
e-post: malin.sannaes.ommundsen@gjerstad.kommune.no

Ingvill Mork (skolehelsetjeneste barneskole)
Telefonnr.: 474 50 027
e-post: ingvill.mork@gjerstad.kommune.no

Torill Hommefoss Sletten (skolehelsetjeneste ungdomsskole, MOT-coach)
Telefonnr.: 995 70 483
e-post: torill.sletten@gjerstad.kommune.no

Vigdis Moripen (jordmor)
Telefonnr.: 454 26 054
e-post: vigdis.moripen@vegarshei.kommune.no

Olav Bentzen (helsestasjonslege)
Telefonnr.: 371 19 190

Martyna Slomczynska (fysioterapaut)
Telefonnr.: 941 53 719
e-post: martyna.slomczynska@gjerstad.kommune.no

Lina Flaten (enhetsleder og styrer avdeling Renstøl)
Telefonnr.: 990 21 102
e-post: lina.flaten@gjerstad.kommune.no

Monica Haugen (styrer avdeling Alvheim)
Telefonnr.: 915 37 761
e-post: Monica.haugen@gjerstad.kommune.no

Trude Bohnhorst (spesialpedagog)
Telefonnr.: 980 84 888
e-post: trude.bohnhorst@gjerstad.kommune.no

Christoffer Gautland Andersen (enhetsleder og rektor)
Telefonnr.: 476 39 576
e-post: christoffer.gautland.andersen@gjerstad.kommune.no

Gro Bråtvannsdal Wåsjø (stedfortredende rektor, inspektør ungdomsskole, rådgiver og sosiallærer)
Telefonnr.: 980 39 088
e-post: gro.bratvannsdal.wasjo@gjerstad.kommune.no

Marit Lohne Presthagen (inspektør barneskole)
Telefonnr.: 995 33 661
e-post: marit.lohne.presthagen@gjerstad.kommune.no

Kjersti Hege Trydal (spes.ped.koordinator)
Telefonnr.: 996 93 411
e-post: kjersti.hege.trydal@gjerstad.kommune.no

Nettsiden til Abel skole

Harald Færsnes
Telefonnr.: 911 22 310
e-post: harald.faersnes@gjerstad.kommune.no

Hanne Grunnsvoll Torjussen (leder PPT)
Telefonnr.: 416 89 308
e-post: hanne.grunnsvoll.torjussen@risor.kommune.no

Kristin Ertsås (ansvar Abel skole)
Telefonnr.: 918 13 244
e-post: kristin.ertsas@risor.kommune.no

Rune Marthinsen (ansvar Abel skole)
Telefonnr.: 913 45 021
e-post: rune.marthinsen@risor.kommune.no

Aneta Follo Soroka (ansvar Visedal barnehage)
Telefonnr.: 979 50 884
e-post: aneta.soroka@risor.kommune.no

Les mer om PPT

Morten Langmyrbråten (tjenesteleder)
Telefonnr.: 901 32 078
e-post: morten.langmyrbraten@gjerstad.kommune.no

Trygve Aanjesen
Telefonnr.: 915 60 008
Epost: trygve.aanjesen@gjerstad.kommune.no

Margrethe Solvang
Telefonnr.: 477 96 877  
e-post: Margrethe.solvang@politiet.no

Legevaktsentralen: 116 117
Døgnåpen
Adresse: Arendal Sykehus HF, inngang fra Dydens vei

Legevakten i Arendal

Kontoret i Arendal dekker alle kommuner i Aust-Agder.  Alle familievernkontor arbeider etter samme lover og regler. Du trenger ikke henvisning for å komme til familievernkontoret.

Telefonnr.: 370 05 780
e-post:fvk.aust-agder@bufetat.no

Åpningstider: 08:30-15:30. Tirsdager 08:30-19:00

Besøksadresse: Friholmsgaten 2-4, 4836 Arendal

Mer informasjon om familievernkontoret i Agder

Mer informasjon om Bufdir

Finner du feil eller mangler i veilederen, eller har du generelle tilbakemeldinger til oss, da kan du benytte skjema nedenfor.

Skriv inn ditt navn
Skriv inn din e-post adresse
Skriv din tilbakemelding i feltet.
Hva er fem ganger fem?